(0212) 481 04 64
                    ...::: Üye Olunuz :::...                    ...::: Giriş Yap :::...

Sosyal Medyada Biz}

KOLEKTİF AVANTAJ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KOLEKTİF AVANTAJ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Değerli Ziyaretçimiz,

 

Aşağıdaki, Kolektif Avantaj ile Kolektif Avantaj üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. Kolektif Avantaj’a üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

  1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, Kolektif Yatırım Bilişim Hizmetleri A.Ş (“Kolektif Avantaj”) ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

  1. TANIMLAR

Site: www.Kolektif Avantaj.com adresinde yayın yapan internet sitesi.

Üye: www.Kolektif Avantaj.com adresinde yer alan formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Üye Ol” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Üyelik: Üyenin Kolektif Avantaj’de kullanılacak olan profil alanındaki bilgileri (genel bilgiler, firma bilgileri  vb.) girerek oluşturduğu ve Kolektif Avantaj.com yönetimi tarafından site trafiğinin üye ve site açısından en elverişli kullanımını sağlamak, sitenin kalitesi ve üyelerin huzurunu en yüksek seviyede tutmak ve uygulamayı suistimal etmek isteyen üyeleri elimine etmek amacıyla belirlenmiş olan ve yine iş bu belirtilen kriterler doğrultusunda sitede üyelik için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini takiben aktif hale gelen Kolektif Avantaj.com üyelik şeklidir.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de ve uygulama ve indirme ve satın alma platformları üzerinden alınan Kolektif Avantaj uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Kolektif Avantaj tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Üye, üyeliği süresince, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Site’ye ve Site’de sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Site’de bulunan Üye Formunu doldurmak gerekmektedir. Kolektif Avantaj, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi’ni onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3. Üyenin standart üyelik kapsamında hazırlamış olduğu profilinin Kolektif Avantaj tarafından kabul edilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

4.3.1. Profiller e-posta adresi, web adresi, telefon numarası gibi (doğrudan ya da dolaylı olarak) kişisel bilgi içeremez.

4.3.2. Profillerde kullanıcının kendini ya da aradığı kişiyi anlattığı alanlar, ayrıntılı, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır.

4.3.3. Profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamaz.

4.3.4. Profiller suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasalara aykırı bilgi içeremez.

4.4. Kolektif Avantaj’e üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Kolektif Avantaj’e üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Kolektif Avantaj verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Kolektif Avantaj sorumlu değildir.

4.5. Üye, Kolektif Avantaj’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kolektif Avantaj’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.6. Üyelerin, site aracılığıyla Kolektif Avantaj tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Kolektif Avantaj’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.7. Üyenin Kolektif Avantaj’e üye olurken seçmiş olduğu mail adresi üyeye özeldir ve başka bir üye tarafından kullanılamaz. Üyenin kullanmak istediği mail adresi başka bir üye tarafından kullanılması durumunda üyeden başka bir mail adresi seçmesi istenecektir. Üyelik sırasında alınan mail adresi sonradan değiştirilemez. Üye, mail adresi ve şifresini korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda Kolektif Avantaj hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.8. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Kolektif Avantaj, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.9. Üye profili tüm üyelere açık olduğundan bu alanda özel bilgiler vermemek (cep telefonu, ev adresi vb.) üyenin sorumluluğundadır. Kolektif Avantaj’in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir ve üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesini önleme ancak üyeliğin iptal edilmesi ile gerçekleştirebilir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan Kolektif Avantaj sorumlu olmayacaktır.

4.10. Üyeler, Kolektif Avantaj’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kolektif Avantaj doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

4.11. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak Kolektif Avantaj hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple Kolektif Avantaj’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.12. Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir durumda Kolektif Avantaj’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Kolektif Avantaj’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.13. Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda Kolektif Avantaj’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Kolektif Avantaj’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.14. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren veya diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda Kolektif Avantaj hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
4.15. Her üye, Kolektif Avantaj’de bulunan resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, dosyaların, veritabanlarının, katalogların ve listelerin tüm haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye hakları saklı bulunan bu materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kolektif Avantaj ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kolektif Avantaj doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.16. Kolektif Avantaj üyelik esnasında payu üyelik ödeme sistemi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere üye olacak kişi veya kurumlardan 250 tl ücret telep etmektedir. Bahse konu ücretin tahsilinden sonra kişi veya kurumların üyelikleri aktif olacaktır.

 

5- KOLEKTİF AVANTAJ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kolektif Avantaj, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kolektif Avantaj bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Kolektif Avantaj’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. Kolektif Avantaj tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Kolektif Avantaj tarafından yapabilir. Kolektif Avantaj tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
Kolektif Avantaj, sitede yer alan üye bilgilerini, üye ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Site’ye üye olma aşamasında kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan eden kutucuğu işaretleyerek işbu Sözleşme’de ve Site’ye üye olurken Kolektif Avantaj ile paylaştığı kişisel verilerinin depolanmasına ve işlenmesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak Kolektif Avantaj’e üye olurken vermiş olduğu e-mail bilgileri üzerinden kendisi ile Kolektif Avantaj tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere Sözleşme’de belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin bu amaçla kullanılmasına izin vermektedir.
Kolektif Avantaj, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kolektif Avantaj bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Kolektif Avantaj’e yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Kolektif Avantaj’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Kolektif Avantaj sorumlu tutulamaz.
Kolektif Avantaj, iTunes Store, Google Play ve Windows App Store gibi uygulama indirme ve satın alma platformları üzerinden; işbu platformlar tarafından ücretlendirmesi yapılan Üyelik ve Site’de üyelere tanınan ayrıcalıklardan (mesaj önceliklendirme, vitrin bölümünde öne çıkma vs.) faydalanma imkanı sağlayan “kredi” satışlarında, üyenin üyelik paketini veya kredi alımını iptal etmek istediği durumlarda, yapılacak iade işleminin Site ile hiçbir bağlantısı bulunmayıp; Site, iade işlemi konusunda yaşanan aksaklıklar ve sorunlar konusunda sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya bu hizmetler ve uygulamalardan kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zararından Kolektif Avantaj sorumlu değildir. Üyenin, üyelik veya kredi alım işlemini iptal ederken gerçekleşen veyahut gecikmeler nedeniyle vücut bulan zararları için, muhattabı alışveriş işlemini gerçekleştirdiği ve yukarıda belirtilen platformlardır. Bu hususlar konusunda doğacak uyuşmazlıklar konusunda Kolektif Avantaj hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

 

Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Kolektif Avantaj’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

 

6-SINIRLI SORUMLULUK

Kolektif Avantaj, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

 

7-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Kolektif Avantaj’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde Kolektif Yatırım Bilişim Hizmetleri A.Ş’ye tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

Üye, Kolektif Avantaj’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Kolektif Yatırım Bilişim Hizmetleri A.Ş tarafından kullanılmasına onay vermektedir.

Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Kolektif Avantaj’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Kolektif Avantaj’e aittir. Üyeler, Kolektif Avantaj hizmetlerini ve Kolektif Avantaj’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Kolektif Avantaj hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı Kolektif Avantaj’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Kolektif Avantaj’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
Kolektif Avantaj’in telif haklarına tabi çalışmaları, Kolektif Avantaj ticari markaları, Kolektif Avantaj ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

8-MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kolektif Avantaj işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kolektif Avantaj için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kolektif Avantaj’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kolektif Avantaj’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

9-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10-SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. üyeliğin sona ermesi ile üyelerin standart üyelikleri devam edecektir.

 

Kolektif Avantaj, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Kolektif Avantaj’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.